NRK Meny

Kommunene mangler kapasitet

Helse Møre og Romsdal har mange ferdigbehandlede pasienter i psykiatrien som ikke kan sendes hjem fordi kommunene ikke har et godt nok mottaksapparat. Klinikksjef Kjetil Gaupset som er ansvarlig for psykiatrien i helseforetaket, håper kommunene vil gjøre mere for å ta imot denne pasientgruppen.

Ketil Gaupset
Foto: Helse Midt-Norge