– Kommunal sløsing på sitt verste

Ålesund kommune lar den private Steinerskolen leie sterkt subsidierte lokaler ved Nørvøy skole i Ålesund sentrum. Samtidig leier kommunen lokaler til Voksenopplæringa 150 meter unna til fire ganger høyere leie.

Nørvøy skole, Steinerskolen, Voksenopplæringa

Steinerskolen i Ålesund sentrum.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Ålesund kommune leier ut 1466 kvadratmeter av den kommunale skolen Nørvøy skole i bysentrum til Steinerskolen for 375.000 kroner i året.

150 meter unna er kommunen leietaker hos et privat selskap. Her er deler av den kommunale voksenopplæringa plassert. Leien for 1230 kvadratmeter er 1.150.000 kroner.

Uakseptabel sløsing

Svein Rune Johannessen

Dette er uakseptabelt og sløsing med innbyggernes penger, sier Svein-Rune Johanessen (Ap)

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er uakseptabelt at kommunen leier meget dyrt areal til eget bruk, samtidig som areal leies ut til private. Dette er kommunal sløsing på det verste. Det sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Ålesund bystyre, Svein-Rune Johannessen.

Ålesund kommune er plassert på Robek-listen, og er tvunget til å gjøre kraftig kutt i budsjettet for 2015. Blant annet har kommunen lagt ned en barnehage, og kuttet kraftig i tilbudet til utviklingshemmede.

– Det er ikke tvil om at dette er unødvendig sløsing med penger som sårt trengs til andre velferdsoppgaver der innbyggere opplever dramatiske kutt, sier Johannessen.

Både kommunens leiekontrakt med det private selskapet og Steinerskolens leiekontrakt med kommunen går ut i sommer. Johanessen regner med at avtalene blir oppsagt.

– Det finnes et pålegg fra bystyret fra 2009 hvor ny lokalisering av Steinerskolen var tema. Jeg kan ikke huske at dette har vært fulgt opp. For egen del vil jeg nå etterspørre status i denne saken, sier Johannessen.

Kongens gate 28

I dette bygget leier Ålesund kommune 1200 kvadratmeter. Prisen er nær 1.2 millioner kroner.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Resultat av prioriteringer

Inger Marie Sperre (Høyre) er styreleder i Ålesund kommunale eiendom De har ansvar for å forvalte kommunens eiendommer. Hun sier dette om at kommunen subsidierer Steinerskolen, samtidig som de selv leier dyre lokaler.

Inger-Marie Sperre

Inger-Marie Sperre er leder i styret til Ålesund kommunale Eiendomsselskap.

Foto: Terje Reite / NRK

– Politikerne i Ålesund har gjennom vedtak uttrykt vilje til å være behjelpelig med å fremskaffe lokaler til Steinerskolen. Det bygger på et ønske å ha et mangfoldig tilbud til våre innbyggere, og Steinerskolen er et godt bidrag i så måte, sier Sperre.

– Leiekontrakten til Steinerskolen utløper til sommeren. Hva mener du bør skje da?

– Steinerskolens aktiviteter er redusert, og Voksenopplæringen har parallelt med dette fått benytte større deler av Steinerskolen, svarer Sperre.

– Er dette riktig bruk av penger når en samtidig kutter i tjenestetilbudet til både barn og mennesker med utviklingshemming?

– Politikk handler om prioriteringer. Drift av en skole må nødvendigvis være langsiktige. Ålesund kommune har lagt føringer på Steinerskolen at de bør finne nye lokaler, slik kommunen kan benytte lokalet til andre formål. Dette på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, sier Sperre.