NRK Meny
Normal

Kommunen stolte på utbyggerne

Ålesund kommune stolte på de geologiske undersøkelsene som ble gjort før det ble gitt byggetillatelse for Fjelltunvegen 31.

Boligblokk Ålesund

Fjelltun med den brennende blokka

Foto: Alf-Jørgen Tyssing/NRK

- Det var konsulentselskapet Geo Bergen som undersøkte byggeområdet geologisk. Vi hadde full tillit til dem, ellers hadde vi ikke gitt byggetillatelse, sier Lars Vartdal, bygg- og plansjef i Ålesund.

- Er det flere hus i Ålesund som er bygd på lignende tomter?

- I Ålesund har det til alle tider vært bygd i bratt lende, og husene står fortsatt. Det er helt sikkert hus som er bygd under liknende forhold.

- Når blir det satt i gang gransking av dette?

- Det er det umulig å si i dag. Nå må ulykka på Fjelltun, de forulykkede, pårørende og alle berørte komme i første rekke. Så får vi vurdere det videre arbeidet etter hvert, sier Vartdal.