Kommunen la ut forurensa masse langs tursti

Plast og tau ligger innimellom oppmalt trevirke på den nye turstien. – Dette er en stor glipp, sier kommunen.

May Britt Haukås

Leder av Sunnmøre Friluftsråd, May Britt Haukås, er forbløffet over at de som har lagt ut massen ikke har sett at den er full av plast og annen forurensing.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

Den nye turvegen fra Bogneset til Furmyra i Ålesund legger til rette for at mange kan komme seg ut på tur i frisk luft. Men deler av veien er skjemt av at fyllinga langs kanten er forurenset.

Plast i fylling på turveg

Langs veien ser man plast stikke frem blant den oppmalte tremassen.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

– Her er det veldig mye plast. Det ser ut som om det er både tau, rør og plastposer uten at det er så godt å se hva det er alt sammen, sier May Britt Haukås som er leder av Sunnmøre Friluftsråd.

Hun blir forbløffet over det hun ser på turstien.

– Det hører ikke hjemme i naturen, og med den kunnskapen vi nå har fått de senere årene om konsekvensene av plast i naturen, så skulle dette være helt unødvendig.

Turgåere har reagert på det de har sett i fyllmassen rundt den nye turveien, og flere har varslet kommunen. Det skjønner Haukås veldig godt.

– Hvordan har ikke de som har lagt ut massen sett det? spør Haukås.

Kommunen ville unngå ugress

Prosjektansvarlig i Ålesund kommune, Kristin Nonsvik, har ikke svar på hvordan dette kunne skje.

– Vi må si at dette er en stor glipp. Dette er ikke noe vi ønsker i det hele tatt. Dette er overraskende for oss også at det ligger sånt inni, for det er flis som vi har kuttet opp. Vi må bare sende ut folk og rydde opp så fort som mulig.

De som har lagt det ut har ikke reagert på det?

– Jeg har ikke fått noen tilbakemelding fra dem nei, sier hun.

Massen er oppmalt trevirke som er hentet fra kommunens eget deponi for å sikre at det ikke kom uønskede planterester til fyllinga.

– Det er derfor vi har brukt denne massen. Vi har hatt problemer med ugress og har hatt veldig stort fokus på uønska planter.

Kommunen har nå sendt ut folk for å plukke vekk plasten. De vil ikke fjerne den.

– Det ser jeg ikke for meg at vi gjør, sier Nonsvik.

Tror ikke de kan plukke vekk plasten

Lederen for friluftsrådet har ikke tro på at det er tilstrekkelig å plukke ut plasten for hånd.

Tau i fylling på Hatlane i Ålesund

Tau og andre ting som ikke hører hjemme ligger i massen.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

– Da skal det mange hender til. En ting er det vi ser på toppen, men hva ligger lenger nede? Hvor tykt er laget? De må snu det hvert fall. Jeg er ikke fagperson, men plasten må vekk, sier Haukås.

Hun synes hele situasjonen er trist.

– Jeg vil berømme kommunen for å ha gjort en fantastisk jobb med turstien. Den betyr så mye for så mange, da skulle det være helt unødvendig å toppe det med å legge på forurensa masse som er full av plast.