Kommune inngår millionavtale

Ålesund kommune har inngått en avtale med et overgrepsutsatt fosterbarn. En fosterfar ble i juli 2017 Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i 6 år og 6 måneder for gjentatte overgrep mot et fosterbarn som kommunen hadde plassert i hans familie fra 2003 til 2015. Overgrepene skal ha skjedd mellom 2012 og 2015. Kommunen skriver i en pressemelding at det er satt av en million kroner som skal gå til boligformål, sertifikat og bil.