Hopp til innhold

Kommunane godtar å betale erstatning til to søsken etter tiår med mishandling

Etter fleire år i retten sette dei folkevalde i Ulstein og Hareid punktum ved å samrøysta si nei til å anke dommen i Øvrelid-saka. Samstundes seier advokaten til dei tre som ikkje får erstatning, at dei vil anke.

Mette Yvonne Larsen smilar og ser nøgd ut der ho sit på benken i ein rettssal. Advokaten sit med svart kappe. Ved sidan av sit advokatkollega Tonje Lilaas Larsen og Margareth Øvrelid.

Mette Yvonne Larsen er ein av Øvrelid-søskena sine advokatar, og er fornøgd med avgjerda til kommunane.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Politikarane i Ulstein og Hareid har bestemt at kommunane ikkje skal anke Øvrelid-dommen til høgsterett. Det blei bestemt på kommunestyremøtet i Ulstein og på eit ekstraordinært formannskapsmøtet i Hareid i går kveld. Avstemminga var samrøysta i begge organ.

– Sjølv om det er deler av dommen vi ikkje er einige i, så har vi fått svar på kva kommunen blir kritisert for, kva vi burde ha gjort, og kva konsekvensar saka har fått. Vi meiner det er rett å avslutte saka no, seier ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh.

Ulsteinordførar Knut Erik Engh sit på ein benk i rettssalen. Han har på seg ei lyseblå skjorte under gensaren. Han har skjegg, kort hår og briller. Han snur seg mot advokat Øystein Vartdal Riise, som sit ved sidan av i ei svart kappe. Bak sit advokat Reidar Andresen.

Ulsteinordførar Knut Erik Engh (Frp) pratar med rettsleg medhjelpar Øystein Vartdal Riise, som representerte Ulstein saman med kollega Reidar Andresen (til venstre). Frå rettssaka sin siste dag før jul.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Innser at dei har eit ansvar

Hareid og Ulstein kommune blei i Frostating lagmannsrett dømt til å betale erstatning på til saman rundt fire millionar kroner til dei to yngste Øvrelid-søskena. Søskena får erstatning for at kommunen ikkje greip nok inn då dei blei mishandla som barn på 60-, 70- og 80-talet.

Kommunane vart også dømde til å betale sakskostnadene dei to søskena har hatt for tingretten, lagmannsretten og Høgsterett, 1.429.103 kroner.

No kan dommen bli rettskraftig.

–Vi er glade for at kommunane omsider innser at dei har eit ansvar for skadane som søskena er påført, seier advokaten til søskena, Mette Yvonne Larsen.

Ifølgje Margareth Øvrelid, den nest eldste i søskenflokken, stiller søskena seg bak utsegnene til advokaten.

– Men dette kunne vore unngått om kommunen hadde handla fortare. Dei har erkjent at dei hadde skuld i dette for mange år sidan, men har motarbeidd oss likevel, seier Øvrelid.

Les også: Tre av søskena får ikkje erstatning etter tiår med mishandling

Tre får ikkje erstatning og vil anke

Søskenflokken frå Søre Sunnmøre har fortalt om ein barndom med omfattande mishandling i fleire tiår. Retten meiner at dei psykiske skadane dei fem søskena fekk av dette, slår ulikt ut hjå søskena.

Dei tre søskena som ikkje fekk erstatning, og har varsla at dei vil anke.

– At kommunane ikkje anker forandrar ikkje vårt syn på at dommen skal ankes, seier Larsen.

– Det er ikkje det at vi vil ha så mykje i erstatning, men vi vil at dei som jobba i Hareid og Ulstein kommune då vi var små, skal få ein dom. Ingen skal måtte oppleve det vi gjorde, seier Øvrelid.

Margareth Øvrelid vert rørt under Øvrelid-saka sin siste dag i lagmannsretten. Ho sit ved sidan av bror sin Egil med papir og mikrofonar framfor seg. Ho har på seg ei raud skjorte og har blondt, kort og krølla hår. Ho gøymer andletet i eine handa, og det kan sjå ut til at ho gret. I bakgrunnen ser vi systera Linda Vikene Strand reagere likt.

– Å byrje på igjen med denne prosessen blir forferdeleg. Men vi har venta og venta, og det er som om livet står stille inntil vi får ei avgjerd. Det er veldig slitsamt psykisk, seier Margareth Øvrelid, her avbilda i retten.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Meiner dei gjorde alt dei kunne

Hareid og Ulstein kommune har heile tida meint at det som hende med Øvrelid-søskena er leit, men at kommunen gjorde alt dei kunne ut ifrå informasjonen dei hadde på den tida og etter dåtidas standard.

I forkant av møta i går hadde kommunedirektørane i begge kommunane fråråda politikarane å gå for å anke.

Vikebladet Vestposten gjenga deler av kommunedirektøren i Hareid si utgreiing av saka. Der står det at sjølv om kommunen meiner dommen tek feil på avgjerande punkt, er dei menneskelege kostnadene så store at Hareid kommune ikkje bør ta saka vidare.

– Kunne vore løyst for mange år sidan

Øvrelid-saka har vore fram og attende i rettssalane:

Hareid radhus i Hareid. Vi ser det blå og kvite kommunevåpenet og eit skilt med Hareid over inngangen til eit grått bygg med mange vindauge. I framgrunnen av biletet er nokre grøne busker. Himmelen er overskya og grå.

Søskena saksøker kommunane

I 2018 saksøkte søskena, ved hjelp av advokat Mette Yvonne Larsen, Hareid og Ulstein kommune og bad om erstatning.

Ein advokat står i ein rettssal og held framlegg. Vi ser over skulderen på advokaten som er kledd i svart og er ute av fokus mot riksvåpenet som heng på veggen over der det sit ein dommar ute av syne.

Er saka forelda?

Tingretten sa då at dei ikkje ville behandle saka fullt ut før dei hadde svar på om den var forelda eller ikkje, altso at det som hadde hendt var for lenge sidan til at retten kunne sei noko om det.

Ålesund tinghus

Ja!

I oktober 2020 kom dei fram til at den var forelda, og ville ikkje behandle den.

Øvrelid-søskena anka avgjerda til lagmannsretten.

Vi ser ein talebenk i ein rettssal. På bordet står ein skjerm med nokre dokument oppe. Dei er ute av fokus slik at ein ikkje ser kva som står der. Der er også ein lang mikrofon med eit raudt lys som indikerer at eit opptak vert gjort. Der ligg eit nettbrett nokre dokument og tørkepapir på bordet.

Ikkje forelda likevel

Lagmannsretten meinte våren 2022 at saka ikkje var forelda og at søskena dimed kunne fremje erstatningskravet sitt til kommunane.

Norges Høyesterett

Høgsterett sa nei

Hareid og Ulstein kommune anka avgjerda til Høgsterett. Dei sa nei til å behandle anka, fordi saka ikkje var prinsipiell nok.

Øvrelidsøskena under rettsaken i lagmannsretten. Fremst sit Egil og Margareth Øvrelid og bak er Sveinung Vikene HildeKristin Korsnes og Linda Vikene Strand. Egil er i fokus der han sit med ein grå strikkagensar grått hår og briller. Han noterer på eit papir medan dei andre søskena føl med på det som skjer i rettssalen.

Ei full rettssak

Dimed vart erstatningssaka fullt ut behandla i Frostating lagmannsrett like før jul 2022 – fire år etter søksmålet kom.

– Det som er synd, er at dette kunne vore løyst for mange år sidan slik dei slapp å gå gjennom alle dei rettssakene, seier Larsen.

– Det er godt for alle partar å sette punktum i denne saka. Det har vore ei svært vanskeleg sak for desse som har saksøkt kommunane, og også for dei tilsette i kommunen som har handsama saka. Det har gått innpå dei, seier Bernt Brandal, ordførar i Hareid.

– Kjensla av å ikkje bli teke på alvor er den same som då vi var små. Det er tungt. Når motparten seier at dei føler med oss, trur eg ikkje eit ord på det dei seier. Det er tullpreik, seier Øvrelid.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Molde vant sjumålsdrama: Berisha hånet med «slanger» og falske sedler

n9oU6LhHxh0

Romsdalingen Ragnhild Valle Dahl og Vipers tok mesterligagull