Kommer 5,2 milliarder bedre ut

Det blir langt dyrere å bygge Møreaksen enn Romsdalaksen, mener konsulentselskapet HRProsjekt. Fagsjef Michael Madsen i HRProsjekt la frem en samfunnsanalyse som sammenligner de to prosjektene under et møte i Vestnes i kveld. I følge analysen kommer Romsdalsaksen 5,2 milliarder kroner bedre ut enn Møreaksen i netto nytte. Med de nye tallene som Statens vegvesen har lagt frem om Møreaksen, blir differensen mellom de to prosjektene på rundt to milliarder i favør Romsdalsaksen, sier Madsen. HRProsjekt har laget analysen på oppdrag fra Romsdalsaksen.

Presentasjon av Romsdalsaksen under møte i Vestnes
Foto: Trond Vestre / NRK