Kollisjon ved Moltustranda

To biler har kollidert ved Moltustranda i Herøy. Nødetatene er på vei til stedet. Begge førerne er ute av bilene og begge bilene står i veibanen, sier politiet.