Kø og forsinkelser i Ålesund

Hatlaåstunnelen ble stengt på fredag i forrige uke fordi den skal utbedres. Ifølge vegvesenet må trafikantene regne med kø og forsinkelser på omkjøringsvegene. – Vi ber trafikantene være tålmodig og ta hensyn til gående og syklende, sier assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng i en pressemelding. Stengingen varer fram til 20. august. Det jobbes i Hatlaåstunnelen 24 timer i døgnet for å montere nytt elektrisk anlegg, nytt lys og ny vann- og frostsikring.