Klokken 12 går alarmen

Onsdag klokken 12 testes Sivilforsvarets varslingssystem igjen. Signalet «Viktig melding – lytt på radio» vil høres i alle kommuner som har varslingsanlegg. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret tester varslingsanleggene i januar og juni hvert år.

Varslingsanlegg
Foto: Odd Skarbomyr / DSB