Klinikksjef for akuttmedisin

Anestesilege Kjersti Bergjord er tilsett som klinikksjef i Klinikk for akuttmedisin i Helse Møre og Romsdal.

Tre namn i den nye leiarkabalen blei offentleggjorde tidlegare denne veka.

Stillinga som klinikksjef for kirurgi blei lyst ut på nytt.

Kjersti Bergjord
Foto: Helse Møre og Romsdal