Klevenavgjørelse utsatt til fredag

Avgjørelsen om fremtiden til Kleven verft er utsatt og styremøtet fortsetter i morgen kl. ni. Etter det NRK erfarer er de ansatte kalt inn til allmøte fredag.