Klart for fugletelling

Denne helgen inviterer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) for ellevte gang til nasjonal og nordisk telling av fuglearter på fuglebrett og nek over hele landet. De vanligste artene i hagefugltellingen har hvert år vært kjøttmeis, blåmeis og skjære. Kjøttmeisen dukket opp på 95 prosent av alle de 7.000 foringsplassene som var med i tellingen, 56.984 individer i alt. Men den langsiktige trenden viser at kjøttmeisen er i tilbakegang.

Kjøttmeiser i matfatet
Foto: Knut Dreiås