NRK Meny

Klager på politireformen

Nationen har spurt 143 ordførere landet over hva de synes om den nye politireformen som ble rullet ut i fjor. 22 svarer at de vil klage den inn til justisdepartementet og 55 mener saken må opp igjen i Stortinget. Da arbeidsgruppene i politidistriktene la fram sine første forslag i høst, kuttet de så kraftig at de havnet langt under minimumsgrensen på 210 tjenestesteder som Stortinget hadde satt.