Klage på reguleringsplan

Innbyggarane i Bolga på Frei klager på reguleringsplanen for industriområdet på Husøya. I dag er der 100 arbeidsplassar. Kristiansund kommune har nylig vedtatt ein plan for djupvasskai og endå fleire industriarbeidsplassar. Det betyr at vegen til området må utbetrast. Dei som bur der meiner det ikkje er godt nok. Dei krev at vegen blir lagt utanfor bustadområdet.