Klagar på smertar

Det er ikkje trafikale utfordringar etter trafikkuhellet ved Skiri i Romsdalen, men bergingsbil er bestilt. Ein av dei involverte klagar på smertar i rygg/nakke