Kjørte utan lappen, med rus

Politiet har hatt trafikkontroll på Sunndalsvegen. Dei delte ut 20 forenkla førelegg for høg fart, og beslagla eit førarkort. Den høgste farta dei målte var 142 km/t i 80-sona.

Ein mann vart anmeld for å ikkje stoppe for kontrollen, køyre utan gyldig førarkort, køyre for fort og i påverka tilstand.