Kjørte av vegen i Syvde

Det er meldt om et trafikkuhell på fv 652 i Syvde i Vanylven. En enslig bil har kjørt av vegen. olpplyser politiet. Det er ikke meldt om personskade.