Kjøper Refsnes Gods

Molde-selskapet Classic Norway kjøper det fasjonable Hotell Refsnes Gods i Moss. Med Refsnes Gods eig no Classic Norway 19 hotell med ein årleg omsetnad på 400 millionar kroner. Målet for selskapet var å auke omsetnaden til ein halv milliard i 2020, og selskapet reknar no med at omsetnaden blir større enn dette. Dei tidlegare eigarane i Refsnes Gods går inn som deleigarar i Classic Norway saman med familien Berg i Molde, opplyser styreleiar Erik Berg i ei pressemelding.

Refsnes Gods
Foto: Classic Norway