NRK Meny
Normal

Kjemper videre for å unngå konkurs

Administrerende direktør i Havila Shipping, Njål Sævik, har fortsatt tro på å finne en løsning mellom partene. Forhandlingene fortsetter etter at bankene i dag erklærte mislighold av gjelden i Havila. Hvis styret ikke får gjennomført restruktureringen, betyr det konkurs på mandag. Dette ble i dag presisert i et brev fra bankene.

Njål Sævik, adm. dir. Havila shipping

OPTIMIST; Njål Sævik, adm.dir. Havila Shipping, skal forhandle videre med obligasjonseierne for å finne en løsning på konkurstrusselen.

Foto: NRK

Njål Sævik satser på at selskapet skal komme til enighet med obligasjonseierne som har usikret gjeld i Havila Shipping

Akkurat det kan imidlertid bli en utfordring etter at et stort flertall av obligasjonseierne i går sa nei til det forslaget de nå på nytt blir bedt om å godta. Planen innebærer blant annet at eierne, Havila Holdning, går inn med ny egenkapital og beholder sin opprinnelige eierandel på 51 prosent.

Analytiker Karl Johan Molnes i Norne Securities, mener imidlertid at obligasjonseierne nå ikke har noe annet valg etter at bankene har sendt brevet der de erklærer mislighold av gjelden i Havila.

Mener kravene er helt urimelige

– Obligasjonseierne har framsatt helt urimelige krav. Det er viktig å høre etter når 90 prosent av bankene sier klart fra om hva de kan akseptere. Nå kan obligasjonseierne få 15 prosent. Hadde de vært flinkere til å forhandle kunne de kanskje fått mer, sier Molnes.

Han mener at obligasjonseierne har vært for grådige og irritert bankene.

– Det de har kommet med ikke har vært konstruktivt nok. Det går en grense for hvor lenge bankene er villige til å vente på en løsning, understreker Karl Johan Molnes.

Den restruktureringsplanen som nå ligger der, innebærer blant annet at eierne Havila Holdning, går inn med nye egenkapital og beholder sin opprinnelige aksjeandel på 51 prosent.