Liam
Foto: Privat

Kjemper for medisin til Liam

Oppsummert

Liam Rønnestad fra Ålesund er en av 40 nordmenn som ønsker behandling med legemiddelet Spinraza for den medfødte sykdommen spinal muskelatrofi (SMA). 12. februar sa Beslutningsforum for nye metoder ja til innkjøp av den dyre medisinen.