Kjempar for Halsafjordsambandet

Dei som jobbar for bru over Halsafjorden, skal møte samferdselsministeren i dag. Styreleiar i Halsafjordsambandet, Ola Rognskog, meiner at ferjefri E39 vil bli fleire milliardar billigare om ein bygger brua før ein bygger større samband. – Vi har gjort førebelse utrekningar som visar at det vil føre til ei innsparing, seier Rognskog.

Ola Rognskog
Foto: Trond Vestre / NRK