Til kamp mot spekulasjon

Kjell Bjarne Dahl fra Kristiansund har bakgrunn som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal. Dahl er bystyrerepresentant for partiet Rødt i Kristiansund. Kjell Bjarne Dahl er førstekandidat for partiet Rødt i Møre og Romsdal.

Kjell Bjarne Dahl

Kraftforsyning

Hvordan mener du vi bør sikre kraftforsyningen i Møre og Romsdal?

- Vindkraft til havs og gasskraft med full rensing av CO2

Samferdsel

Hvilke områder innen samferdsel bør prioriteres her i fylket?

- Hurtigtog inn til regionen (til Åndalsnes)

Kultur

Hva er viktigste satsingsområdet innen kultur i vårt fylke?

- Nytt flerbruks kulturhus i Kristiansund.

Partivalg

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Markedsøkonomi bygger ikke landet. Klimakrise, finanskrise og krise i realøkonomien kan bare løses innenfor en planøkonomi.

Norge trenger ei regjering som setter hele folket i arbeid, som bruker en større del av verdiskapningen på velferd (skole og helse) og som planlegger for ei bærekraftig framtid.

Rødt vil foreslå en kraftig reduksjon i klimagassutslippene i Norge. Rødt vil la olja ligge. Rødt vil bygge høyhastighetsbaner. Rødt vil hente soldatene hjem fra Afghanistan. Rødt vil ha en likelønnspott.

Satsingsområder

Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Bevare velferdsstaten og kjempe mot spekulasjon og rovdrift på naturen.

Samarbeid

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Rødt vil samarbeid med partier som vil bygge landet, forvare velferdstaten og bekjempe klimakrisa.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Rødt vil først og fremst samarbeide med organisasjoner utenfor stortinget som arbeider med saker vi er opptatt av; f.eks ”Nei til EU” og ”Hent soldatene hjem”.

På Stortinget vil vi samarbeide med partiene som utgjør den rød/grønne regjeringa, når de fører en politikk som er i samsvar med ”Soria Moria” erklæringen. Her er det mye som også Rødt kan slutte seg til.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

Frp er en uaktuell samarbeidspartner.

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.