Kirklandet Kirke i Kristiansund er kjend for sin særeigne arkitektur. Men når kirka no fyller 50 år, vert den spesielle forma trekt fram som ein av dei største utfordringane. Det vert dyrt når ikkje ein gong lyspærene kan skiftast av dei som jobbar der.

Kirklandet Kirke i Kristiansund fyller 50 år

Kirklandet Kirke i Kristiansund er kjend for sin særeigne arkitektur. Men når kirka no fyller 50 år, vert den spesielle forma trekt fram som ein av dei største utfordringane. Det vert dyrt når ikkje ein gong lyspærene kan skiftast av dei som jobbar der.