Kirkegjengere er mindre deprimerte

De som går i kirken er mindre deprimerte enn andre viser ny doktorgradsavhandling.

Hareid kyrkje

De som går i kirken er mindre deprimerte, ifølge doktorgradsavhandling.

Foto: Ole-Ottar Høgstavoll / NRK

Det er postdoktor Torgeir Sørensen ved Det teologiske Menighetsfakultet og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet som har gjort disse funnene. Han har hentet sine data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelags tredje befolkningsundersøkelse og i underkant 40.000 har svart på undersøkelsen.

Mer forskning

Torgeir Sørensen

Post doktor Torgeir Sørensen har funnet ut at kirkegjengere er mindre deprimert enn andre.

Foto: Pressebilde / Det teologiske Menighetsfakultetet

Sørensen sier at internasjonal forskning viser at det er blitt større interesse for religion og mental helse. Han mener det er en direkte sammenheng mellom religion og mental helse som både kan være negativ og positiv.

– Den negative siden er hvis religionen blir for autoritetsavhengig og det som kalles rigid. Da kan religion bli vanskelig å forholde seg til og føre til et negativt forhold. Det positive er at religion hjelper til å mestre krevende livssituasjoner fordi religion har noen redskaper til å mestre kriser som for eksempel når man kommer sammen og ber, sier han.

Teologen tror nettopp det er fellesskapet som er en av grunnene til at færre kirkegjengere er depressive.

– Psykiatrisk forskning viser også at fellesskap er viktig. Denne forskningen viser at det er viktig å se andre og bli sett. Det er også viktig å kunne hjelpe, sier han.

Han understreker at det også kan være andre ting enn kirken som spiller inn, siden undersøkelsen bare er gjort en gang.

Forskjell mellom menn og kvinner

Studien er inspirert av forskning i USA, hvor det er langt flere aktive religiøse. Sørensen er derfor overrasket over at funnene mellom Nord-Trøndelag og USA er så like.

– Det er veldig spennende at så totalt forskjellige miljøer viser de samme resultatene, sier han.

Men noe skilte seg også ut.

– Mine funn viser at det er større sammenheng mellom religion og helse for menn, enn det er for kvinner. Det kommer særlig til uttrykk når de opplever krevende livshendelser, forteller han.

Være seg selv

Biskop i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme, er ikke overrasket over at kirkegjengere er mindre deprimerte.

Ingeborg Midttømme

Biskop Ingeborg Midttømme synes ikke det er overraskende at kirkegjengere er mindre deprimerte.

Foto: Meek, Tore, Tore Meek / Scanpix

– Når vi kommer til gudstjeneste får man lov til å være seg selv og slipper å være bedre enn det vi er, sier hun.

Hun mener syndsbekjennelsen er viktig.

– Noen synes det er rart at gudstjenesten starter med syndsbekjennelsen, men jeg synes det er flott. Vi sier at "her er jeg Gud, dette er meg". Og svaret er at alle blir tatt imot med åpne armer. Det kan ha noe med hvorfor man blir mindre deprimert, sier hun.

Les også:

Lavere blodtrykk

Avhandlingen viser at sammenhengen er sterkere blant dem som har opplevd dødsfall i nær familie det siste året. Sørensen fant også ut at det kan være bra for blodtrykket å gå i kirken.

– Et annet funn er at de som går ofte i kirken, har lavere blodtrykk enn de som ikke går fullt så ofte, sier han.

Midttømme tror dette kan komme av mindre stress.

– Jeg vet ikke så mye om blodtrykk, men hvis det er slik at blodtrykk påvirkes av indre stress, så tenker jeg at det å få lov til å leve i forhold til Gud og snakke med han om smått og stort og sette ord på ting i bønn, gjør at det indre stresset blir mindre og kanskje også blodtrykket blir lavere, sier hun.

Om du vil lese hele avhandlingen kan du trykke på denne lenken.