Kinserdal: – Vil bruke jula til å vurdere om jeg bør trekke meg

Styrelederen i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, sier til NRK søndag ettermiddag at han vurderer å trekke seg som styreleder for helseforetaket.

Stein Kinserdal

Styrelederen i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, sier søndag at han er avhengig av tillit for å fortsette som styreleder etter jul.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Styrelederen forteller søndag ettermiddag at han har fått flere anonyme henvendelser per SMS om at han i respekt for prosessen bør vurdere å trekke seg som styreleder for Helse Møre og Romsdal.

– Jeg vil blant annet bruke jula til å vurdere om jeg skal fortsette som styreleder eller om jeg skal trekke meg, sier han.

Mulig brudd på helseforetaksloven

Den betente sykehusstriden i Møre og Romsdal utvikler seg stadig. Søndag morgen ble det kjent at styret i Helse Møre og Romsdal var hasteinnkalt for å bli orientert om den juridiske vurderingen av om vedtaket om sjukehusplasseringen er lovlig etter påstander om korrupsjon og press.

Advokatfirmaet Thommessen, som utførte den juridiske vurderingen, konkluderte med at det mest sannsynlig var begått brudd på helseforetaksloven. Juristene skriver i sin begrunnelse at det trolig «foreligger brudd på helseforetakslovens paragraf 16, dvs. eiersignaler eller et forsøk på eierstyring i strid med lovens krav om at slik eierstyring må skje via foretaksmøtet». Men advokatene mener dette likevel ikke betyr noe for utfallet av prosessen.

I løpet av dagen har helseforetaket også offentliggjort e-post-utvekslingen mellom styreleder Kinserdal og avgåtte direktør Astrid Eidsvik. I e-post-utvekslingen fremgår det at Eidsvik har følt seg presset, og opplever at hun har fått klare signal fra statsråden. Det tilbakeviser både Kinserdal og statsråd Bent Høie.

Mener han bør fortsette

Kinserdal sier at det i det siste har kokt rundt helseforetaket men selv mener han per i dag at han bør fortsette som styrelder for helseforetaket.

– Jeg har veldig tro på at vi skal få bygd et sykehus og få til de omstillingene som skal til i foretaket. Men jeg er helt innforstått med at om min legitimitet skulle være trukket i tvil, så har ikke jeg noe grunn til å bruke tid på å få til noe i Møre og Romsdal.

Han vil nå ha tett dialog med dem som har oppnevnt ham som styreleder (Helse Midt-Norge, journ.anm.) og tenke seg godt om i løpet av juleferien.

– Og da vil jeg ta de signalene de måtte ha dersom de ønsker å gjøre en endring.

Hvorfor vurderer du å trekke deg?

– Dersom vi skal få gjort denne jobben, og få til det store omstillingsarbeidet for å klare å få på plass et nytt sykehus økonomisk, så må styret og styreleder ha tillit både hos de ansatte, hos kommunene og de andre som skal medvirke. Og dersom jeg føler at jeg står i veien for det, og det at jeg er leder gjør det vanskelig, så er jeg villig til å flytte på meg. Men jeg tror at jeg skal få det til om jeg får lov til å fortsette, sier Kinserdal.

Ikke fått signaler fra Helse Midt-Norge

Han understreker at han ikke har fått noen signaler fra eier eller styret på at han bør trekke seg.

– Men det er klart at dersom de vil, er de i sin fulle rett til å bytte meg ut, sier Kinserdal.

Han sier også at han ikke gjør denne vurderingen på bakgrunn av noen enkeltsak som er kommet opp i prosessen rundt sykehusstriden.

– Dette knytter jeg til det behovet prosessen har for legitimitet. Skal vi få bygget sykehus, så er vi avhengig av å ha tillit.

Kinserdal sier også at han har fått mange henvendelser om at han bør stå i jobben for å fokusere på å bygge sykehus og få avklart om prosessen har vært riktig eller ei.

Det har ikke lykkes NRK å få kommentar fra styreleder i Helse Midt- Norge Ola H. Strand.

– Klokt å gjøre en slik vurdering

Ingunn Golmen

iIgunn Golmen, som representerer ordførerne og rådmennene på Nordmøre, sier at det er Kinserdal selv som ene og alene vet hva som er sagt og gjort i denne saken.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ingunn Golmen, som representerer ordførerne og rådmennene på Nordmøre, mener det er klokt av Kinserdal å gjøre en slik vurdering.

– Det er han selv som ene og alene vet hva som er sagt og gjort i denne saken. Dersom han sitter med en følelse av at han har gått fram på en uklok måte, slik som en del av oss andre også kanskje mener, kan det være fornuftig av ham å trekke seg. Men jeg kan ikke kreve hans avgang, det må han eventuelt selv finne ut av, sier hun.

– Hvorfor bør han eventuelt gå av?

– Jeg syns han bør vurdere å trekke seg på grunn av den måten han håndterte kontakten med Astrid Eidsvik i forkant av hennes innstilling. Han la jo et klart press på henne for å få henne til å gå for ei spesiell tomtelokalisering, og det er ikke heldig at en styreleder blander seg inn i innstillinga til en direktør på den måten, sier Golmen.

Kinserdal har hele tiden avvist at han har lagt noe press på Eidsvik.

– Hvor stor legitimitet har Kinserdal?

– Jeg tror nok hans legitimitet har vært sterkt dalende, jeg tror ikke han har veldig stor tillit per dags dato, sier Golmen.

Burde vært brukt mer tid

Harald Tom Nesvik

Harald Tom Nesvik, som representerer Frp på Mørebenken, sier at prosessen man nå ser kan vitne om at det burde vært brukt mer tid på saken.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Harald Tom Nesvik, som er parlamentarisk leder i Frp sier at prosessen man nå ser vitner om at det skulle vært brukt mer tid.

– Denne prosessen er i ferd med å dra seg til de store høyder. Men det stanser jo ikke prosessen, saken blir ikke noe bedre, snarere tvert imot dersom han (Kinserdal, journ.anm.) nå innrømmer at han har gjort en alvorlig feilvurdering. Det er jo ikke akkurat noen karrierehøydare dersom Kinserdal har brutt loven, sier Nesvik.

Til Sunnmørsposten opplyste Nesvik allerede 9. desember at han i en e-post ba helse- og omsorgsminister Bent Høie om å utsette tomtevalget.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL