NRK Meny
Normal

Vil ikke vurdere stillingen sin nå

Styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal har ikke tenkt å trekke seg nå, som følge av kritikken som har kommet i kjølvannet av Sebastian-saken. Han føler han har full tillit fra styret i Helse Midt Norge.

Stein Kinserdal

Styreleder Stein Kinserdal vil stå i jobben så lenge han har tillit, sier han.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

I en rapport fra Statens helsetilsyn har Helse Møre og Romsdal fått skarp kritikk etter at 10 måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde i februar i fjor mens barneavdelinga i Kristiansund var helgestengt.

I kjølvannet av rapporten har det kommet krav fra norddelen av fylket at styreleder bør trekke seg, men det tar Stein Kinserdal med stor ro.

– Det vil jeg ikke si noe om nå, utover det at det er styret i Helse Midt-Norge som har utnevnt meg og jeg kommer til å stå i denne jobben så lenge jeg har den tilliten, sier Stein Kinserdal.

LES OGSÅ:

Kommenterer ikke rapporten

Under onsdagens styremøte ble styret orientert om innholdet i den foreløpige rapporten. Kinserdal sier at han ikke vil uttale seg om Sebastian-saken før den endelige rapporten kommer på bordet.

Kritikken og funnene til Helsetilsynet ligger der. Har du ingen kommentar til punktene som går direkte på styret sitt arbeid?

– Nei, det har jeg ikke, fordi det er helt åpenbart at den rapporten som nå har kommet som foreløpig rapport, får sitt tilsvar fra Helse Møre og Romsdal, ved administrerende direktør. Så vil det være vår oppgave når den endelige rapporten kommer, å forholde oss til det som står der, sier Kinserdal.

Manglet planer

Sebastian Gils Ødegaard døde søndag 22. februar 2015. Natt til lørdag den helgen tok foreldrene ham med til legevakten, men han ble ikke innlagt på barneavdelingen i Ålesund. Søndag morgen ble tilstanden forverret. Han døde i helikopteret på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kritikken fra Helsetilsynet rammer både Helse Møre og Romsdal ved AMK-sentralen, Kristiansund og omegn legevakt og selve helseforetaket i Møre og Romsdal.

AMK blir kritisert for håndteringen av transporteringsoppdraget. Legevakta blir kritisert for å ikke ha gitt forsvarlig hjelp og Helseforetaket blir kritisert for manglende planer som skulle kompensere for at barne- og ungdomsavdelinga ved sykehuset i Kristiansund var stengt i helgene.

Sebastian

Sebastian Gils Ødegaards død ble et symbol på konsekvensene av helgestengt barneavdeling ved sykehuset i Kristiansund. Denne saken ble svært betent i den pågående striden om lokalisering av sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vil ikke vurdere stillingen

NRK har snakket med alle styremedlemmene som stemte for å helgestenge barneavdelingen i Kristiansund. Vi har spurt om rapporten får konsekvenser for deres engasjement i styret, men ingen vil svare.

Styret i Helse Møre og Romsdal skal fredag gi sin kommentar til Helsetilsynet. Kinserdal går langt i å plassere ansvaret hos den forrige direktøren, og han stiller spørsmål ved oppfølgingen av det omstridde stengevedtaket av barneavdelingen i Kristiansund sommeren 2014.

– I styrets behandling høsten 2014 var det gitt et uttrykkelig vedtak om at man skulle foreta ROS-analyse og sette i gang kompenserende tiltak. Det er noe av det Helsetilsynet nå må gå inn og se videre på, ut ifra de svarene vi gir, sier Kinserdal.