Mange eldre får i seg for lite mat

Så mange som halvparten av eldre mennesker på institusjon kan være underernærte. Over hele landet starter nå et arbeid som skal sikre at de eldre får i seg nok mat.

Video Eldre et for lite mat

Opp mot halvparten av alle eldre på institusjon kan være underernærte. Nå innføres et system som skal gi bedre oversikt over næringsinntaket.

Det er i liten grad tilgangen på mat som er problemet. Utfordringen er å få eldre på institusjon til å spise nok næringsrik mat. Til nå har institusjonene manglet et system som dokumenterer hvor mye mat de eldre får i seg.

Karethe Kristoffersen Aam

Karethe Kristoffersen Aam jobber i hjemmehjelptjenesten i Ålesund.

Foto: Anne-Bente Skjellum / Nrk

– Vi ser at vi har flere som sliter med å få i seg det de trenger at mat og drikke. Nå får vi et verktøy der vi kan kartlegge ernæringen, sier Karethe Kristoffersen Aam. Hun jobber i hjemmehjelptjenesten i Ålesund.

– Skal se hvor skoen trykker

Det er verktøyet «Praksiske prosedyrer i sykepleietjenesten» de ansatte i helsevesenet nå blir drillet i. Over hele landet arrangeres det nå kurs i det nye systemet.

Brit Krøvel

Brit Krøvel er prosjektleder for utvikling av hjemmetjenester i Møre og Romsdal.

Foto: Anne-Bente Skjellum / NRK

Nå skal vi finne ut hvor skoen trykker. Vi skal finne ut hvor vi kan sette inn de beste tiltakene for å gjøre situasjonen bedre, sier prosjektleder for utvikling av hjemmetjenester i Møre og Romsdal, Brit Krøvel.

– Nå settes det i system

I systemet loggføres vekten til pasientene, og det dokumenteres hvilke tiltak som blir gjort for å holde riktig vekt på pasientene.

– Systemet hjelper oss for å foreta intervju i forhold til ernæring, vi kartlegger og blir mer bevisste på hvordan vi kan oppdage ting som kan gjøres bedre, sier Karethe Kristoffersen Aam.

– Men dere har jo vært opptatt av dette lenge?

Elsebe Hille

Elsebe Hille er produktansvarlig i forlaget Akribe.

Foto: Anne-Bente Skjellum / NRK

Ja, men frem til nå har dette arbeidet ikke blitt satt i system. Det er klart at vi som går ute blant pasientene ser jo hvem som sliter med ernæringen. Og vi setter jo opp tiltak i forhold til det vi observerer. Vi har jo også allerede vektkontroller, og flere tiltak alt etter hva som er problemet, sier Kristoffersen Aam.

Mange sulter

I 2009 kom Helsedirektoratet med en rapport som viser at mellom 20 og 50 prosent av de eldre på institusjon er underernærte. I fjor kom nye retningslinjer for tiltak.

Ålesund er en av kommunene som har satt i gang et prosjekt der vi bygger opp kompetansen rundt ernæring. Vi innfører screening av alle som er inne i tjenestene etter rutinene som ligger inne i retningslinjene fra Helsedirektoratet, sier prosjektansvarlig Brit Krøvel i Ålesund kommune.

Det er sykepleierforbundets forlag Akribe som har utviklet det nye dokumentasjonssystemet.

Pleierne får nå innføring i hvordan de skal gjennomføre et kostholdsintervju, hvordan de skal måle kroppsmasseindeks og hvordan de skal utføre tiltak i forhold til den statusen pasienten befinner seg i, sier produktansvarlig Elsebe Hille.