Kartlegging av torsk ved Jan Mayen

Regjeringa har åpnet for å kartlegge mulighetene for torskefiske ved Jan Mayen i 2019. – Kartleggingsfisket gir allerede spennende resultater. Det er viktig å bygge et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå hvilke muligheter vi har fremover, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. Hittil i år har sunnmørsbåten Geir II, et av to fartøy som driver kartleggingsfiske ved Jan Mayen, fått torsk som gyter i fangstene sine ved Jan Mayen.

Harald T. Nesvik
Foto: Morten Andersen / NRK