KANDIDAT: Øyvind Årdal, Partiet De Kristne

På fritiden jobber han mye med rusmisbrukere og har sett flere bli rusfrie gjennom sitt arbeid med kristendom.

Øyvind Årdal

KRISTENDOM: Øyvind Årdal er Partiet De Kristnes førstekandidat i Møre og Romsdal. Hans tro på Gud og Jesus er det som driver ham til å blant annet jobbe med rusmisbrukere i nærmiljøet.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Øyvind Årdal

Øyvind Årdal, Partiet De Kristne.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Øyvind Årdal bor på Stranda, sammen med sin 92 år gamle mor i barndomshjemmet. Årdal har hatt kristentroen hele sitt liv og prøver å lese hele Bibelen et par ganger i året

– Da får jeg rikelig av Guds ord. Bibelen er en bok som jeg har vært glad i hele livet. Jeg tenkte på noe som står i Fedrelandssalmen vår; «Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.» Så jeg opplever en veldig velsignelse i denne boken her. Det er mye visdom.

Jeg opplever at gudstroen inspirerer meg til å jobbe for samfunnet og for mine medmennesker.

Øyvind Årdal

– Er det noen spesielle deler du går til når du åpner Bibelen?

– Jeg har egentlig noen favorittvers og bøker som jeg setter ekstra pris på, men ellers prøver jeg å lese sammenhengende. Jeg liker veldig godt salmene, brevene til Paulus, Evangeliene og profetene i Det gamle testamente.

Se Partiet De Kristnes partiprogram her

Hva er hjertesaken din – og hvorfor?

– Vi har lovet velgerne at vi skal ta kampen for Norges tusenårige kristenarv, og vi mener at det haster. Norge er et land som folk flykter til, ikke fra. Vi mener at det er på tide at den tause majoriteten våkner og reiser seg imot avkristningen, som vi mener har pågått i mange år. Når det gjelder de kristne verdiene i politikk, betyr det mellom anna kristendom i skolen, kampen for barnet i mors liv og kampen for det klassiske ekteskapet mellom mann og kvinne. Vi går også imot den kjønnsnøytrale ideologien, som vi ser brer om seg i lovverket og i samfunnet.

– Jeg er også sterkt opptatt av samferdsel og næringspolitikk. Vi vil forenkle lover og regelverk, det er særlig viktig for de minste bedriftene, og vi vil fjerne skatt på arbeidende kapital. Jeg vil også jobbe for økt veibygging uten bruk av bompenger. Samtidig skal jeg love å være ei vaktbikkje for de eldre og pleietrengende sine rettigheter og for dem som sliter med rus og psykiatri.

Hva, eller hvem, inspirerer deg?

– Du blir nok sikkert ikke overrasket over svaret her, for mitt store forbilde er Jesus. Han er både min frelser og en venn. Jeg opplever at gudstroen inspirerer meg til å jobbe for samfunnet og for mine medmennesker. Begge foreldrene mine har vært store forbilder når det gjelder kristentroa. Far min er død, men jeg bor nå sammen med min mor som er 92 år gammel. Gudstroa er en dimensjon i livet som virkelig inspirerer meg til å engasjere meg i medmennesker.

Hva jobber du mot på fritiden?

– I mange år var jeg leder for en kristen ungdomsklubb, men det måtte jeg gi meg på når alderen tok meg. Jeg holdt på til jeg ble 55 år og da tenkte jeg at yngre krefter kunne ta over. De siste årene har jeg jobbet mye med dem som sliter med rus. Jeg har fått være med på å dra i gang et kristent senter for rusmisbrukere i Tafjord og vært engasjert der. Det er givende arbeid å se at de som ligger nede kan bli sluppet fri, ved evangeliet og Guds hjelp.

Øyvind Årdal

Med utsikt over Storfjorden i Stranda finner Årdal ro. Han er glad i å gå på fjellet i nærområdet når han kan.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK