Kan tape 100 millioner

Møre og Romsdal blir en av de store taperne i kampen om basistilskudd, dersom de ikke slår seg sammen. Regjeringa brukar det nye inntektssystemet som et virkemiddel for å bygge mer bærekraftige kommuner, sier assisterende fylkesmann Rigmor Brøste.

Rigmor Brøste

- Kommuner må slå seg sammen for ikke å miste basistiskuddet, sier assisterende fylkesmann Rigmor Brøste

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Skissa til nytt inntektssystem kom rett før jul og skal nå ut på høring med frist 1.mars. Her blir det foreslått store omfordelinger som kan ramme Møre og Romsdal hardt, sier Brøste. Alt etter hvilke alternativ som blir valgt, så kan Møre og Romsdal bli tappet for mange millioner dersom kommunestrukturen forblir som i dag.

Basistilskuddet til hver kommune er på 13,2 millioner og mange vil miste det, fordi det skal knyttes opp mot reiseavstander. Da beregner man hvor langt man må reise for å nå tak i 5000 innbyggere.

- Svaret på nytt inntektssystem er i alle fall ikke dagens kommunestruktur, sier Rigmor Brøste.