Kan måtte promilleteste seg

- Me kan setje krav om alkolåsar i skulebussar og anna kollektivtrafikk, det seier leiar Svein Atle Roseth i trafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal.

Bussjåfør

ILLUSTRASJONSFOTO: Bussjåførar kan måtte vise at dei er edru før køyreturen.

Foto: Arild Pettersen / NRK

Ein alkolås gjer at sjåførar med promille kan verte hindra frå å få start på køyretyet.

I Sverige har halvparten av skulebussane slike låsar, og stadig fleire drosjar tar dei i bruk. I enkelte statar i USA vert det kravd at promilledømde må ha alkolås i bilen.

Kjempar for alkolåsar

Odd-Harald Bjørnøy med alkolås

DEMONSTRERER: Odd-Harald Bjørnøy med ein alkolås.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Motorførerenes avholdsforbund (MA) kjempar for alkolåsar, og demonstrerer korleis dei fungerer i ein kampanje.

- Du bles inn hit i fem sekund, og så analyserer apparatet pusten din, forklarer Odd-Harald Bjørnøy.

Han ser det som eit effektivt verkemiddel mot trafikkulukker.

- Me vil i utgangspunktet ha det i alle nye bilar frå 2012, men først og fremst i bussar og drosjar.

Vegvesenet testar ut låsane

Statens vegvesen har installert alkolåsar i rundt 70 bilar i Møre og Romsdal.

- Dette er først og fremst for å utvikle teknologien vidare. Det betyr ikkje at me mistenkjer at rusa sjåførar er noko stort problem i regionen, seier rådgjevar Helge Lilleeide.

Fylket vil vurdere

Svein Atle Roseth (Krf)

VURDERER: Svein Atle Roseth vil ta saka opp med utvalet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Møre og Romsdal fylke er oppdragsgjevar for kollektivtransporten i fylket , og får et utvida ansvar for riksvegar frå nyttår - og med det endå meir ansvar for trafikktryggleik.

Leiar Svein Atle Roseth i trafikktryggingsutvalet meiner at alkolås i køyretya kan verte eit krav når kollektivtransport skal ut på nye anbod.

- Må vurdere det seriøst i konsesjonsutdelinga. Sverige har innført dette, og ein stor etat som Statens vegvesen har innført det i tenestebilane sine. Då må jo me vurdere det også, seier Roseth.

MA demonsterer alkolås i biler

MA - Motorførernes avholdsforbund vil ha alkolås i alle nye bilar og demonsterer bilar med alkolås i ein kampanje.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK