Kan koste rederiet over 3 millioner

Direktør i Kystverket Einar Arset sier de vil kreve refusjon fra rederiet så staten og kommunen får dekt kostnadene knyttet til aksjonen. Prisen kan ligge på 3 millioner kroner. Han sier det er en liten sum sammenlignet med hva som kunne skjedd.