Kan komme til å droppe miljøferjer

Fylkeskommunen åpner for å kunne droppe miljøkravene når de skal velge hvem som skal få drive fire fergesamband på Sunnmøre. I anbudskonkurransen som ble lyst ut i går, er det lagt opp til to prisalternativ - ett med krav om miljøferger og ett uten. Fylkeskommunens økonomi er svært pressa. Dette vil synliggjøre prisforskjellen, sier fylkesordfører Jon Aasen. Men han tror forskjellen må være store dersom miljøkravene skal legges til side. Dette gjelder ferjesambanda Eidsdal-Linge, Stranda-Liabygda, Hundeidvik-Festøya og til slutt Sæbø-Leknes-Trandal-Standal i Hjørundfjorden.

Ferjekaia i Eidsdal i Møre og Romsdal.
Foto: Sissel Brunstad / NRK