Kan hindre katastroferas

NVE undersøker om det er mulig å drenere vekk vannet fra Åkerneset, og dermed unngå utglidning og ras.

Fjellpartiet Åkerneset mye større enn "Mannen"

Det ser kanskje idyllisk ut, men om Åkerneset raser ut, kan det medføre en flodbølge som går utover flere tettsteder.

Foto: Eirik Gjesdal/NRK

Fjellet i Stranda kommune er ustabilt, og et ras i fjellsida kan skape en flodbølge som vil ramme flere av tettstedene i området, som turiststedene Hellesylt og Geiranger.

Vil minske farene for ras

Lars Harald Blikra

Lars Harald Blikra er sjefgeolog i NVE.

Foto: Roar Strøm / NRK

Nå undersøker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om det er mulig å drenere vekk vannet. Ved å fjerne vannet som gjør det oppknuste fjellet til glatte soner som steinmassene kan gli på, kan det hende fjellet, kjent fra katastrofefilmen «Bølgen», ikke raser ut.

– Målet vårt er å minske faren for et slikt ras, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra.

I den bratte fjellsida er forskere fra hele Norge i gang med å klargjøre ett av de største forskningsprosjektene på dette feltet. Tilsvarende arbeid er gjort i Canada med godt resultat.

– De har tatt hastigheten ganske mye ned, og mener de har kontroll på fjellet nå, sier sjefgeologen.

Kan føre til kjempeprosjekt

Forskerne fører måleinstrument 200 meter nedover i fjellet for å undersøke hvordan vannet ledes og lagres i dypet.

– Skred er ofte påvirket av nedbør og vannivå i fjell. Men vi må finne ut om det er tilfellet også for Åkerneset, for vi vet at det også er bevegelser over der vi har målt vannivå tidligere, sier Blikra.

Undersøkelsene skal pågå i tre år. Hvis forskerne konkluderer med at drenering kan ha effekt, og myndighetene bevilger penger, blir et enda større prosjekt satt i gang i fjellsida.

– Da vil det bli tunneler og veldig mye boring for å få ut vannet, avslutter Blikra.

Se TV-sak fra Åkerneset:

NVE undersøker om det er mulig å drenere vekk vannet fra Åkerneset, og dermed unngå utglidning og ras.

NVE undersøker om det er mulig å drenere vekk vannet fra Åkerneset, og dermed unngå utglidning og ras.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal