NRK Meny

– Kan gå nedover for oljenæringa

Veksten i oljenæringa i Møre og Romsdal, kan få ein pause etter mange år med oppgang.

Fra Ulstein verft

Statoil står for rundt 80 prosent av oljeaktiviteten i Noreg. Bilete frå Ulstein verft.

Foto: Torleif Hagen

Artikkelen er flere år gammel.

Veksten i oljenæringa i Møre og Romsdal, kan få ein pause etter mange år med oppgang fordi Statoil vil ned med kostnadane, meiner Helge Hegerberg som er oljemedarbeidar i Kristiansund kommune.

Statoil står for rundt 80 prosent av oljeaktiviteten i Noreg. Hegerberg meiner at når dei skal spare får det verknader for servicenæringa.

– Dei siste ni åra har oljenæringa vore i ei flytesone der alt har gått av seg sjølv. Og for det meste rett opp. Men til slutt kjem ein til eit punkt i bransjen der kostnadsnivået er for høgt og ein del marginale prosjekt vert utsett, seier oljemedarbeidaren.

Uvisse i oljenæringa

Gassrøyr frå Kristinfeltet mot Polarled vart nyleg droppa, og tidlegare vart Linnorm-utbygginga utsett. Det er litt uvisse i miljøet i Møre og Romsdal om det kan kome fleire sparetiltak.

– Det er uvisse langs heile kysten når Statoil flyttar på brikker. Dei er kjempestore, og har rundt 80 prosent av oljeaktiviteten i Noreg. No vert det jakt på kostnadane, og ikkje mist etter gode løysingar, seier Hegerberg.

Olje og gass

Møre og Romsdal har 231 verksemder innan olje- og gassnæringa. Sør-Trøndelag har 181 og Nord-Trøndelag 34.

Foto: Skjermdump / Impello

Må ned med kostnadane

Han seier at dei vil ha nyare teknologi og bruke forsking. Han seier at dette vil ikkje ha noko å seie for basen på kort sikt, men det er nok ein del jobbar som det vil bli diskusjon rundt.

– Statoil seier at vi skal ned med produksjonsnivået og kostnadane, og vi veit ikkje enno kva som vil skje med jobbane rundt omkring. No skal vi ha dugnad for å få tilbake konkurransekrafta på norsk sokkel, seier Hegerberg.

– Men vi er veldig heldige fordi vi har det største byggeprosjektet i Europa, som er ei lang gassrøyrleidning frå Nyhamna. Det er framleis 260 brønnar i full jobb ute på havet, seier Hegerberg.

Polarled er ei ny 480 kilometer lang gassrøyrleidning frå Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal. Røyrleidningen er løysinga for å byggje ut Aasta Hansteen og andre felt i Norskehavet.

Siste video/lyd

Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.
Eit heilt spesielt forskingsprosjekt er i gang ved Runde i Herøy. Aldri før er det gjort ei så stor undersøkning med bruk av ny teknologi langs kysten for å kartlegge øko-miljøet. Målet er mellom anna å finne ut kvifor bestanden av toppskarv og lundefugl går så kraftig ned.