Kan fylket halde fram?

Høyr fylkespolitikarane diskutere om Møre og Romsdal kan halde fram som eit fylke i framtida? Sjå diskusjonen frå Kristiansund.