Frykter søppelkrise

1,3 millioner nordmenn i 140 kommuner kan bli berørt om renovasjonsselskap går konkurs.

Sjef for RIR, Jan-Egil Korseberg

I Årødalen i Molde har daglig leder for renovasjonsselskapet RIR, Jan Egil Korseberg, ventet på en avklaring siden 8. juni.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

I nesten en måned har sjefen for RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap) Jan-Egil Korseberg, levd i uvisshet om det økonomisk kriserammede selskapet RenoNorden, plutselig kan gå konkurs.

– Vi får ikke vite noe. De er et børsnotert selskap og vi kan risikere å ikke få vite noen ting før dagen hvor vi får den endelige sluttmeldingen om at det er konkurs, forteller Korseberg.

Har brutt kontrakten

Kragerø kommune er nå de første som har brutt kontrakten med RenoNorden. Går det nordiske renovasjonsselskapet konkurs, risikerer 1,3 millioner innbyggerne rundt om i landet at søpla ikke blir hentet.

Søppelbil RenoNorden i Ålesund

Renovasjonsbilene til RenoNorden henter husholdningsavfall for til sammen 60.000 husstander i Møre og Romsdal.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

I en e-post til NRK, skriver selskapet at Reno Norden har informert Oslo Børs om at selskapet per 30. juni 2017 vil være i brudd med lånebetingelsene, på lån selskapet har til bankene.

Det pågår nå en prosess med bankene for å få på plass en langsiktig finansiell løsning, men kommunikasjonssjef i Reno Norden, Erik Riste, skriver at de fortsatt ikke kan gi noen tidsangivelse for når prosessen er avsluttet.

Frykter det kan skje i ferietiden

RIR har søppelhåndteringen i nesten fem kommuner i Romsdalen og to på Nordmøre, og Korseberg vurderer nå flere alternativer.

– Hvis det er klart for oss at de ikke kommer til å overholde avtalen, så kan vi heve den, forteller han.

Alternativet blir da å overta driften selv eller gjøre avtale med et annet selskap. Den største frykten er at en eventuell konkurs kan komme midt i ferietiden.

– .Det er klart at hvis det skulle skje en smell mens vi er midt for alle vinder, så ville det være det aller tøffeste, forteller Korseberg.