Kan felle fire jerv

Den regionale rovviltnemnda for Midt-Norge har sagt ja til ytterligere jakt på jerv i Møre og Romsdal. Nye tall viser at det denne sesongen var fire ynglende kull i Møre og Romsdal, to av kullene er innenfor yngleområdet og to utenfor i Trollheimen. Fra 10 september har det vært fellingsløyve på tre jerver i Møre og Romsdal. Nå går det ut melding om at tallet på jerv kan reduseres med én, også i forvaltningsområdet, slik at det totalt kan felles fire dyr, forteller medlem i rovviltnemnda i Midt-Norge, Frank Sve.

Skutt jerv
Foto: Statens naturoppsyn