Hopp til innhold

Kan felle 32 jerv i vinter

Fellingskvoten for jerv i Møre og Romsdal og Trøndelag er på 32 jerv denne vinteren, med en reservekvote på seks dyr. Rovviltnemda tillater å felle 132 jerv nasjonalt, det er mer enn en tredjedel av den totale voksne bestanden i landet. Jerv var det dyret som førte til flest erstatninger etter tap av beitedyr i fjor, det skriver avisen Nationen. I fjor ble hele 5.959 sauer og lam erstattet på grunn av jerv. Jervebestanden i Norge var i 2019 beregnet til 334 voksne dyr.

Jerv har tatt sau i Luster.
Foto: Leidulf Veka