NRK Meny
Normal

Kan få belønningsordning for kollektivtransport

Ålesund og kommunene rundt kan få rundt 200 millioner kroner om de skulle komme inn under statlig belønningsordning for kollektivtransport.

Fjord 1 buss

Dersom Ålesund og kommune rundt får belønningsordning for kollektivtransport kan de få 200 millioner kroner i midler fra staten.

Foto: Geir Løvbugt

Jan Petter Eide ved Ålesund Kunnskapspark har sett på hvordan Ålesund og området rundt kan bli en del av ordningen der staten deler ut penger til utbedring av kollektivtilbudet i større byregioner.

– Ålesund vil vel bli for liten, men byregionen Ålesund som vil si Ålesund pluss omliggende kommuner vil kanskje være store nok til å komme med i en samordning, sier Eide.

– Både fordi at folketallet er stort nok, men også fordi dette er en av Norges mest kompakte byregioner, sier han.

Har gått inn for ordningen

Knut Støbakk

SLIPPE BIL: Ordfører i Giske kommune, Knut Støbakk, ønsker et kollektivtilbud i Ålesund og området rundt som gjør at man slipper å bruke bil.

Foto: Trond Vestre / NRK

Et samstemmig fylkesting har gått inn for å få byregionen med i belønningsordningen, og ordfører i Giske kommune, Knut Støbakk, er ikke i tvil om at en forbedring av kollektivtilbudet i regionen er nødvending.

– Alle sammen synes vel at kollektivtilbudet er for dårlig. Folk bruker for mye bil, sier Støbakk.

– Vi burde fått et system på kollektivtrafikken som gagnet innbyggerne på en helt annen måte, der du slipper å bruke bil, sier han.

– Synonymt med attraktivitet

Kommunene håper å komme inn under den nye veiplanperioden som rulleres ut i 2017. Jan Petter Eide mener at en kollektivforbedring vil øke regionens attraktivitet.

– Når vi ser utviklingen av de større byene så er dette også uløselig knyttet opp til attraktiviteten til regionen, sier Eide.

– Dette å kunne ferdes med kollektive løsninger som et reelt alternativ til privatbil tror jeg blir synonymt med framtidens attraktivitet, sier han.