Håper å avgjøre Nordfjord-kryssingen før sommeren

Blir det bro mellom Anda og Lote, eller blir det bro lengre inn med tunnel gjennom Utvikfjellet? Regjeringen håper å kunne gi svar før sommerferien.

Jon Georg Dale - Nordfjordkryssing

E39 OVER NORDFJORD: Europavegen vil anten krysse Nordfjord med bru der dagens ferje går mellom Anda og Lote, eller med bru lenger inne i fjorden mellom Svarstad og Frøholm.

Foto: Scanpix / Statens vegvesen

– Vi har valgt å gå ut og hente inn nye opplysninger som ikke lå i beslutningsgrunnlaget da dagens regjering trådde til, svarer statssekretær Jon Georg Dale når NRK konfronterer ham med tidsbruken på trasespørsmålet i Nordfjord.

Dale sier de valgte å ta en ekstra runde med innhenting av opplysninger, fordi de ønsket å få en bedre faglig forståelse av konsekvensene ved trasevalget.

– Vi har satt i gang noen prosesser som har tatt med tid enn vi forutså. Jeg tror likevel det var rett å gjøre det, sier Dale.

Håper, men tør ikke love

Debatten har gått høylytt om hvorvidt man skal velge bro mellom Anda og Lote, eller bro lenger inne med tunnel gjennom Utvikfjellet, som et ledd i å realisere den fergefrie E39-traseen mellom Kristiansand og Trondheim.

Alfred Bjørlo (V) under fylkestinget i Førde 12. mai 2013.

Ordfører i Eid, Alfred Bjørlo (V) kjemper for det midtre alternativet, og håper regjeringen klarer å ta en beslutning før ferien.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Daglig leder Mats Andersson i Nordfjordkryssing AS har tidligere uttalt til NRK at dette alternativet vil ha størst effekt på bo- og arbeidsmarked.

På den andre siden har flere tatt til orde for at indre er det beste alternativet - senest ved Stryn-ordfører Sven Flo, som taler for at næringslivet ved indre trase er en avgjørende faktor.

Under en samferdselskonferanse i Ålesund mandag, sier statssekretær Jon Georg Dale at han håper regjeringen kan avgjøre Nordfjord-kryssingen før sommerferien.

– Ja, vi håper det. Vi har hatt en god prosess, der vi har fått belyst alle sidene av saken og hentet inn den informasjonen vi trenger. Nå står det igjen for regjeringen å ta en beslutning, sier han, og legger til at han likevel ikke kan love noe.

– Er som et maraton

Ordfører i Eid, Alfred Bjørlo (V) kjemper for det midtre alternativet, og håper regjeringen klarer å ta en beslutning før ferien.

Men selv om han ønsker fortgang, håper han at avgjørelsen skal være tatt med en nøye vurdering i bunn.

– Det er viktig at beslutningen blir fattet på best tilgjengelige kunnskapsgrunnlag.

– Dere har ventet lenge på dette. Er dere slitne?

– Det tror jeg trygt man kan si. Dette er en stor og viktig sak som henger over oss til enhver tid, nesten som en utholdenhetstest. Det kan sammenlignes med et maraton, der man aldri vet hvor mållinjen er. Man tror den er 100 meter unna, men egentlig er den mye lenger fremme, sier Bjørlo.

E39 alternativa gjennom Nordfjord
Foto: Statens vegvesen