Kan bli streik i havbruksnæringen

Onsdag er siste dag i meklingen mellom Fellesforbundet og Sjømat Norge (NHO). Om partene ikke blir enige, vil 875 medlemmer tas ut i streik.

Oppdrettsanlegg

STREIK: 67 virksomheter og 875 medlemmer tas ut i streik, om ikke Fellesforbundet og Sjømat Norge blir enige om revisjon av Havbruksoverenkomsten.

Foto: Laila Lanes / NRK

Tidligere i sommer ble det brudd i tarifforhandlingene om revisjon av Havbruksoverenskomsten. Det er spesielt kravene på arbeidstid partene ikke ble enige om.

Det vil si krav om presisering knyttet til overtid, nattarbeid og friperiode, og krav for å kompensere "røde dager" som tapes i friperiode.

– Næringen har hatt en stor utvikling, som gjør at en går mindre de vanlige 08-16 vaktene. En bor gjerne på flåten, sier Cecilie Søllesvik, leder for Fellesforbundets avdeling ved Nordmøre og Romsdal.

Mener oppdrettsarbeid har blitt mer offshore

Om partene ikke blir enige i løpet av dagen, vil 67 virksomheter og 875 medlemmer tas ut i streik.

Cecilie Søllesvik

Cecilie Søllesvik, leder for Fellesforbundets avdeling ved Nordmøre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

I Møre og Romsdal gjelder dette 134 medlemmer, fra Lerøy, Salmar og Marine Harvest.

– Det er viktig at man får kompensasjon for tid som blir brukt for arbeidsgiver. Både på overtid og på nattarbeid, og eventuelt i forhold til friperioder, sier Søllevik.

– Har oppdrettsnæringen hatt en utvikling som avtaleapparatet ikke har greid å fulgt etter?

– Ja, det kan en si. Det har gått mer fra en vanlig arbeidsdag, til at vi jobber mer som på offshore, mener Søllevik.

Sjømat Norge ønsker ikke å kommentere saken, før meklingen er over.

Hva streiken kan medføre

En streik vil kunne medføre redusert fôring på oppdrettsanleggene. Dette er i utgangspunktet ikke noe problem ut fra et fiskehelseperspektiv, men det vil medføre redusert vekst, skriver Sjømat Norge på sin hjemmeside.

På anleggene har hver bedrift ansvaret for ukentlig lusetelling. Det er vanskelig å anslå hvilke utfordringer en streik vil medføre.

Større operasjoner, som for eksempel avlusning og rensing av nøter vil imidlertid bli vanskelig å gjennomføre med færre arbeidstakere.

Visse mer uforutsette hendelser vil kunne skape problemer. Det kan her nevnes sykdomsutbrudd, lave oksygenkonsentrasjoner i vannet og rømming, skriver Sjømat Norge.