Kan bli slutt for kvitost i Ørsta

Tine vurderer å legge ned kvitostproduksjonen i Ørsta. Samtidig blir småostproduksjonen flyttet fra Ørsta til Elnesvågen.

En rapport viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 70 mill. kroner ved å optimalisere driften. Etter en intern høring og drøfting går saken til endelig beslutning i konsernstyret, mest sannsynlig før sommeren.