Kan bli nekta å fremme saka

Lagmannsretten vurderer å nekte å behandle striden om en 20 år gammel mur i strandkanten i Molde. Per Kåre Johnsen satte i 1997 opp mur, platting og steintrapp uten å søke, og kommunen mener han må rive og betale dagbøter på nesten 450 000 kroner. Johnsen tapte i tingretten, og har nå fått varsel om at lagmannsretten vurderer å ikke behandle saken fordi anken åpenbart ikke vil føre fram. Per Kåre Johnsen mener avgjørelsen strider mot sunn fornuft.

Per Kåre Johnsen ved muren
Foto: privat