Hopp til innhold

Kampen om Reknes

Kanonene på Reknes i Molde er med i kampen om den attraktive sjøsiden som mange vil ha men er båndlagt til fergeleie.

Ola Gjendem og kanonene på Reknes

Ola Gjendem i Molde Borgervæbning tror kanonene får bli på Reknes, men fjernvarmesentralen ser han helst et annet sted.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Det har vært kamp om Reknesområdet i Molde gjennom årtier, men nå begynner det å bli trangt der med stadion, Seilet, boligblokk, bensinstasjon, pumpestasjon, nytt folkebad, kanoner og ikke minst parkering.
Nå skal en stor fjernvarmesentral plasseres på Reknes – nærmest mulig sjøen som den skal hente hente energi fra. Istad Nett har fått konsesjon av NVE og ønsker å bygge fjernvarmesentralen snarest.

Men går alt dette i hop - ikke minst når store deler av Reknesområdet er avsatt til nytt fergeleie i Molde?

Båndlagt til fergeleie

Kjetill Kjersem

Kjetill Kjersem i Statens vegvesen sier de ikke kan frigi området som er båndlagt til fergeleie.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Seksjonssjef for trafikksikkerhet og vegforvaltning i Statens vegvesen i Nordmøre og Romsdal, Kjetill Kjersem, sier båndlegginga av området til fergeleie står ved lag.

- Pr i dag har vi ikke noe valg, sier han. Fergeleiet var først tenkt der stadionanlegget ligger. Så ble vi forvist hit ,og skal det være fergekai på vestsida av byen, så må det ligge her, sier Kjersem.

Men om det blir behov for fergekai i framtida er helt åpent. En fjordkryssing under Tautra gjør ferge overflødig, men det kan ta mange år før Møreaksen kommer.

Overraska

Kjetill Kjersem sier de ble overraska da de fikk vite at Istad hadde fått konsesjon til et fjernvarmeanlegg på Reknes, for ikke hadde de hørt om det før konsesjonen kom for få dager siden.

- Vi kan ikke frigi dette arealet før vi vet at vi ikke får bruk for det, sier seksjonssjefen i vegvesenet.
Dessuten planlegges bytunnel fra Lingedalen til Reknes og alt dette krever mye plass i området.

Tror det er plass

Kommunalsjef Geir Amdam i Molde kommune sier kommunen er positiv til planene om fjernvarmeanlegg og tror det er plass på Reknesområdet. De venter nå på forespørselen fra Istad før de starter behandlingen.

Skeptisk arkitekt

Arkitekt Kjell Kosberg har tegnet flere av bygningene på Reknes som Aker stadion, Seilet og det nye Folkebadet.
Han mener en fjernvarmesentral med 18 meter høy pipe ikke bør ligge i strandkanten men trekkes tilbake godt inn på land.

Arkitekt Kjell Kosberg

Arkitekt Kjell Kosberg tar gjerne utfordringa med å tegne en fjernvarmesentral, men han syns ikke plassering i sjøkanten ved Seilet er riktig.

Foto: Picasa 3.0

Som arkitekt tar han likevel gjerne oppdraget med en fjernvarmesentral på Reknes, men det blir en utfordring enten det skal ligge ved sjølkanten eller inne på land, sier Kjell Kosberg.

Kanonene på Reknes

Molde Borgervæbning har i dag tre kanoner stående på området som kan være førstevalget til Istad Nett nær sjøen vest for Seilet.
Ola Gjendem sier han ikke liker tanken om et fjernvarmeanlegg der kanonene står.
- Dette er regulert til fergeleie, sier Ola Gjendem. Vi har fått gjentatte forsikringer fra vegvesenet om at de er positiv til kanonene og at de skal få ei fin plassering som en del av det nye fergeleieanlegget.

Gjendem syns ikke Reknesområdet rundt Seilet er noen god plassering, men foreslår heller lenger vest i byen ved Bjørsetsaga eller utenfor den på Bjørset.