Kampen om bygdene: – Dramatisk dersom indre Gjemnes bytter kommune

Tirsdag starter fylkesmannen i Møre og Romsdal arbeidet med å utrede hvilke bygder som får skifte kommune. For enkelte kommuner kan det det store konsekvenser.

Knut Sjømæling

Ordfører i Gjemnes kommune, Knut Sjømæling (Sp), mener det vil få dramatiske konsekvenser dersom bygdene i indre Gjemnes får skifte kommune

Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Flere bygdelag har søkt om å bli overflyttet til nabokommunen. Noen har gjort dette i kjølvannet av kommunereformen som har ført til at flere kommuner har slått seg sammen. Andre er misfornøyd med den kommunen de er en del av i dag.

Samtlige kommuner og bygder som er involvert, skal i møte med Fylkesmannen i løpet av denne uken. Fylkesmannen har fått i oppdrag av Kommunaldepartementet om å utrede spørsmålet om endring av kommunegrensene.

Gjemnes eller Molde?

Randi Angvik Danielsen

Randi Angvik Danielsen mener Gjemnes kommune blir altfor liten til å klare seg selv.

Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Gjemnes ville fortsette som egen kommune etter at Molde, Nesset og Midsund ble enige om å slå seg sammen. Men fra den indre delen av Gjemnes har det kommet en søknad om overflytting til Molde. Grendelaget i Angvika har søkt også på vegne av Flemma og Osmarka.

– Jeg tror de yngre ser fordelen ved å gå til Molde mens eldre folk kanskje mener at Gjemnes bør bestå som egen kommune, sier Randi Angvik Danielsen fra Angvika.

– Gjemnes kommune er på sikt altfor liten til å klare seg som egen kommune. Mitt håp er at hele Gjemnes blir en del av nye Molde kommune.

Krevende

Ordføreren i Gjemnes mener det vil få dramatiske konsekvenser dersom bygdene får medhold. Han sier at nærmere en tredel av Gjemnes forsvinner ut av kommunen.

– Dersom vi blir delt så blir det krevende for oss. Det er utfordrende nok i dag som en liten kommune. Men blir det en deling må det finnes en løsning for resten av kommunen, og jeg tror ikke det som blir igjen har noen muligheter i en lengre tidshorisont, sier Knut Sjømæling (Sp).

Sunnmøre eller Romsdal?

Øybuarane på Ona, Sandøy og Orten vil til Aukra

Øyboerne på Orta, Sandøy og Ona vil ikke være med til nye Ålesund kommune. Bildet er fra et møte i 2016.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

I Sandøy kommune har flere av øyene søkt om å få bli en del av Aukra kommune. Det gjelder Orta, Sandøya og Ona. Også Seterøya, Gåsøya og Lyngværet står på sakskartet under møtet med fylkesmannen tirsdag.

Bakgrunnen er at Sandøy blir en del av nye Ålesund kommune mens de som bor på øyene mener de er romsdalinger. Aukra kommune har sagt hjertelig velkommen mens Sandøy kommune gjerne vil beholde øyene.

Fjord kommune eller Stranda?

Else Ragni Yttredal

Else Ragni Yttredal ser mot Stranda, men sier bygdefolket i Eidsdal og Norddal primært ønsker en større kommune på indre.

Foto: Trond Vestre / NRK

Bygdene Norddal og Eidsdal i Norddal kommune har søkt om overflytting til Stranda kommune. Ønsket om tett kontakt med Geiranger og frustrasjon over Norddal kommune er to viktige grunner.

– Norddal og Eidsdal utgjør omtrent en tredel av befolkninga i Norddal kommune, og vi føler vel at vi er blitt kraftig nedprioritert gjennom lang tid, sier Else Ragni Yttredal som har vært med å fronte søknaden.

En større kommune?

Norddal kommune og Stordal kommune er blitt enige om å slå seg sammen, men får de to bygdene medhold i søknaden om flytting vil nye Fjord kommune bli kraftig svekket. Men bygdefolket ønsker primært at den nye kommunen blir utvidet med Stranda.

Arne Sandnes

Arne Sandnes (Sp) er ordfører i Norddal kommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg regner med at temaet kommer opp. Men nå skal vi hav et møte med Fylkesmannen, og jeg forholder meg til at agendaen på møtet er grensejustering, sier ordføreren i Norddal, Arne Sandnes (Sp).

– Vi håper at Fylkesmannen også vil åpne opp for en diskusjon om konstellasjonen Stranda, Norddal og Stordal, sier Yttredal.

Men Liabygda kan komme til å gå motsatt veg – fra Stranda til nye Fjord kommune. Her har det ikke kommet noen søknad, men departementet har bedt om en utredning.

Ørsta eller Volda?

Fra Bjørke/Viddal har det kommet søknad om overflytting fra Ørsta til nye Volda kommune etter at Volda og Hornindal har valgt å slå seg sammen.

De som bor her må kjøre gjennom Volda for å komme til kommunesenteret i Ørsta.

Men i bygda er meningene delte. De som ikke vil flytte, argumenterer med at Ørsta har vært en god kommune.