NRK Meny

Kampen for Romsdalsruta held fram

Ordførarane i Molde og Vestnes er begge svært kritiske til at hurtigbåttilbodet mellom dei to kommunane kan bli redusert.

Norled Romsdalsruta Molde

Hurtigbåtruta mellom Vestnes og Molde får halde fram i ei rushtidsrute, men det kan føre til at tilbodet blir redusert.

Foto: NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal går inn for eit rushtidstilbod som også inneber at anløpet på Vikebukt blir lagt ned. Det skjer i samband med at hurtigbåtrutene skal ut på anbod.

Dette er ei løysing som ordføraren i Vestnes, Geir Inge Lien (Sp), likar svært dårleg.

– Det er veldig viktig at tilbodet over Romsdalsfjorden blir heldt ved like så nært dagens nivå som mogeleg.

Vil kjempe for båten

Ordførar i Vestnes, Geir Inge Lien (Sp) og Molde-ordførar Torgeir Dahl

Ordførar i Vestnes, Geir Inge Lien (Sp) og Molde-ordførar Torgeir Dahl lover å kjempe vidare for å halde oppe tilbodet til Romsdalsruta.

Foto: Trond Vestre / NRK

Han innrømmer at tilbodet er bra i rushtida, men han er ikkje nøgd utanfor desse tidene. Han vil ha kontinuitet og sjansen til å føresjå at båten er der når ein treng han.

Hurtigbåten mellom Molde og Vestnes er det einaste sambandet som kjem til å gå over fjorden når Møreaksen er på plass. Lien vil gjer sitt beste for at dette tilbodet ikkje vert nedlagt.

– Syklistane treng båten

Ordføraren i Molde, Torgeir Dahl (H), deler Liens meiningar. Han vil kjempe mot reduksjon av dagens tilbod.

– Eg trur at dette er ei tilrettelegging av gradvis nedlegging – og slik det er i dag er vi allereie på ei kritisk grense. Vi bør heller vidareføre dette tilbodet, meiner Molde-ordføraren.

Han dreg fram ulempene rundt Møreaksen. Det blir ein undersjøisk tunnel, og ikkje mogleg for syklistar og gåande å reise gjennom.

– Derfor har vi behov for ein alternativ måte å kome seg over Romsdalsfjorden på. Hurtigbåt er det alternativet – og difor må vi sørge for at den blir utvikla vidare. seier Dahl.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.