Vil berge Mork og Aure

Rehabiliteringssentrene på Mork og i Aure legges neppe ned. Helse Møre og Romsdal får penger til spleiselag med kommunene. Nå starter "bergingsaksjonen"

Aksjon for Mork rehabiliteringssenter

Pasienter og innbyggere i Volda har flere ganger demonstrert for å beholde Mork senter.

Foto: Tipser

De siste årene har rehabiliteringssentrene Mork senter i Volda og Aure Opptreningssenter i Aure vært truet av nedleggelse nesten årlig.

Les også: Bekymret for rehabiliteringsentrene

Nå kan fremtiden for de to viktige institusjonene være reddet. Helse Møre og Romsdal skal samarbeide med kommunene for å finne en driftsmodell som kan sikre at de to sentrene ikke blir lagt ned. Fremtiden til Mork og Aure skal avgjøres før ferien.

–Dette er gode nyheter

Pasientorganisasjonen FFO i Møre og Romsdal mener signalene som Helse Møre og Romsdal sender ut kan føre til at rehabiliteringstilbudene blir sikret.

Hanne Søvik

Hanne Søvik er leder i FFO i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

–Dette er kjempeflott. Men vi tar et lite forbehold. En del kommuner har tidligere vist reservasjon mot å være med på en løsning, sier fylkesleder i FFO, Hanne Søvik.

–En del kommuner har viste liten vilje til samarbeid, og jeg håper tilskuddet fra helseregionen blir så er så stort at en kan komme frem til en løsning med kommunene, sier Søvik.

Brukerne av Mork og Aure er svært bekymret for fremtiden til de to behandlingssentrene.

–Mork og Aure er uvurderlig for store pasientgrupper. Nå må kommunene kjenne sin besøkelsestid og vise vilje til å samarbeid med helseforetaket om å berge sentrene. Det Helse Møre og Romsdal nå har gjort er et godt utgangspunkt for å komme et steg videre i prosessen.

Uenige om ansvaret

Pasientar med store funksjonstap kjem ofte rett frå sjukehus til kommunal rehabilitering. Ved Kollen rehabilitering i Ålesund opplever personalet at dei ikkje strekk til overfor brukarane.

Kommunene og Helse Møre og Romsdal har vært uenige om hvor mye av ansvaret og regninga for drifta som skal betales av Helseforetaket, og hva som er et kommunalt ansvar.

I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunene overtatt flere oppgaver som sjukehusene tidligere hadde ansvaret for. Deler av rehabiliteringsansvaret er en av disse oppgavene. Samtidig er det overført penger fra sjukehusene til kommunene.

Men mye av rehabiliteringa er likevel et ansvar for spesialisthelsetjenesten. Nå skal Helseforetaket og kommunene i fylket forsøke å bli enige om hvordan regningen for driften av Aure og Mork skal fordeles.

Støtten fra Helse Midt-Norge gjør at en nå er nærmere en løsning som kan sikre videre drift ved begge institusjonene.

Les også: Ap-politikarar i Aure krev svar

Les også: – Det handlar om livskvalitet

Les også: Vil ha avklaring om rehabilitering

Les også: - Protestaksjoner hjelper ikke

Avklaring før sommeren

Mork rehabiliteringssenter

Mork har vært svært viktig for mange pasientgrupper i Møre og Romsdal.

Foto: Nyhetsspiller

– Vi har ikke klar en løsing i dag, men vi har som mål å finne fram til driftsmodeller som gjør at Mork Rehabiliteringssenter og Aure Rehabiliteringssenter kan drives videre, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Astrid Eidsvik.

Hvor stort omfanget av spesialisert rehabilitering blir i en fremtidig driftsmodell må en avklare i den videre prosessen.

– Den økonomiske støtta som Helse Midt-Norge har gitt lovnad om, er ei god hjelp i arbeidet med å finne en løsning. Vi er avhengige av at kommunene er med på et samarbeid, og vi vil ta et initiativ for å få til løsninger som kan settes i verk i 2014, seier Eidsvik.

Styret i Helse Møre og Romsdal tar sikte på å behandle saken før sommeren.