Hopp til innhold

Kampen for å bevare skolen kan føre til kommuneflytting

Om ungdomsskolen forsvinner vil det forsterke bygdene Eidsdal og Norddals ønske om å skifte kommune, sier leder for innbyggerinitiativet.

Eidsdal

EIDSDAL: Den 15. desember skal det bestemmes om ungdomsskolen i Eidsdal blir bevart. Om den forsvinner vil dette styrke innbyggernes ønske om å skifte kommune, sier talsperson.

Foto: Merete Løvoll Rønneberg

I Norddal kommune kjemper bygdene på sørsiden av fjorden for å bevare ungdomsskolen.

Bygda har ordføreren i ryggen, men etter at formannskapet stemte for nedleggelse kan skolen forsvinne når kommunen snart skal vedta budsjettet.

– Skolen vil være en av de siste tingene som forsvinner i bygdene våre, og det vil skje parallelt med store investeringer i kommunesenteret. Det vil folk ha vanskelig for å svelge, sier leder for innbyggerinitiativet i bygdene, Merete Løvoll Rønneberg.

Formannskapet stemte for nedleggelse

Å legge ned ungdomsskolen i Eidsdal vil være den siste spikeren i kisten, mener Rønneberg, som ofte har stått i spissen for dem som bor på sørsiden av Norddal kommune.

Forholdet mellom sørsiden og nordsiden av kommunen har vært betent i flere år. Så betent at de som bor i de to bygdene på sørsiden av fjorden har søkt om å få bli en del av Stranda kommune.

Merete Løvoll Rønneberg

leder for innbyggerinitiativet i bygdene Eidsdal og Norddal, Merete Løvoll Rønneberg.

Foto: Silje Bjerknes / Nrk

– Vi ser at de store investeringene har blitt gjort på nordsiden. Vi har stor forståelse for at et sentrum er et sentrum, men det må være en mer rimelig fordeling av goder og byrder i ei kommune, sier Rønneberg.

Ordfører Arne Sandnes (Sp) har lovet at ungdomsskolen i Eidsdal skal bestå og Senterpartiet har rent flertall i kommunestyret. I formannskapet var det ikke nok til å berge ungdomsskolen, fordi en vararepresentant stemte for nedleggelse.

– Senterpartiet gikk til valg på å bevare skolen og forventer da at alle som er i partiet stemmer for det, sier Sandnes.

Ønsker å skifte kommune til Stranda

Om skolen forsvinner fra Eidsdal, vil dette gjøre forholdet mellom kommunens nordside og sørside enda mer betent, mener ordføreren.

Arne Sandnes

Ordfører i Norddal kommune Arne Sandnes (Sp).

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Sørsiden er veldig tydelig på at de ønsker å beholde skolen og om den blir nedlagt vil det sannsynligvis skape en større splid i kommunen, sier Sandnes.

– Men har dere god nok økonomi til å kunne klare å opprettholde et eget skoletilbud for ungdom i Eidsdal?

– Det bør vi. Vi må rigge oss slik at vi har en økonomi til det, sier Sandnes.

Fylkesmannen har sagt ja til at bygdene kan gå mot Stranda, men det skjedde som en del av en anbefaling om at Stranda og Sykkylven slår seg sammen.

Det er ikke noe bygdefolket ønsker, men blir ungdomsskolen lagt ned vil det forsterke ønsket om å få skifte kommune.

– Jeg tror det vil forsterke kravet om en ny kommunetilhøring, sier Rønneberg.

– Jeg kommer til å jobbe til kampen tar meg for å bevare kommunen med de grensene vi har i dag og eventuelt da se på andre justeringer, sier Sandnes.